چاقوی سوئیسی

ابزاری کوچک و چند کاربردی که تشکیل شده از چند نوع ابزار در کنار هم بصورت یک پکیج کوچک.

چاقوها توسط ویکتورینوکس، بزرگترین تولید کننده چاقو در اروپا تولید می‌شوند. این شرکت در سال 1884 تاسیس شد.اول بار حدود در  ارتش سوئیس مورد استفاده قرار گرفته.
10 میلیون از این چاقوهای جیبی سالانه تولید می‌شود.

چاقوی سوئیسی ونگر

این پکیج کوچک یک جعبه ابزار کامل با 50 قابلیت است.

 

 

Posted on