شمشادزن

شمشاد زن یک ابزار برقی در زمینه باغبانی و فضای سبز است / به منظور کوتاه کردن شمشادها مورد استفاده قرار می‌گیرد. با استفاده از این ابزار می‌توان در زمان صرفه‌جویی کرد.

Posted on