چوب زبان گنجشگ

 

نوعی چوب تهیه شده از درخت زبان گنجشکی

نام های دیگری که این درخت با آنها شناخته می شود ون، اش، دردار، لسان العصفور، اهر، نباوج و تلک وتلکوچی است که بسته به محل رویش آن در ایران متفاوت است.

 

مهمترین ایراد این جنس، مقاومت ناچیز آن در برابر پوسیدگی باشد. این موضوع باعث می شود برای مصنوعاتی که در معرض باد و باران یا هوای آزاد قرار دارند، چندان ایده آل نباشد. با این وجود برای لوازم خانگی، کف پوش ها، روکش پلکان و لوازم ورزشی (مانند چوب بیس بال) استفاده گسترده ای از آن می شود.

Posted on