چوب بلوط

چوب بلوط با چگالی ۰٫۷۵ گرم بر سانتی متر مکعب از سختی و استحکام قابل توجهی برخوردار بوده و جزو چوب های سخت طبقه بندی می شود.

 

در برابر قارچ ها و جانوران موذی مقاومت خوبی از خود نشان می دهد و به همین دلیل حتی در فضای باز و بدون نگهداری نیز تا مدت طولانی سالم باقی می ماند.

Posted on