شمشه بنزینی موتور پایین

شمشه ماله بنزینی موتور پایین

 

در این نوع شمشه ماله بنزینی ، موتور در قسمت زیرین بدنه جای می گیرد و همچنین دستگاه دارای قدرت لرزش بالا بوده و احتمال آسیب دیدگی بیشتر است.

Posted on