شمشه ماله موتوری

شمشه ماله موتوری

نوعی شمشه ماله که  نیروی مورد نیاز دستگاه برای لرزش را یک موتور تامین نمود.

مکانیزم عملکرد شمشه های موتوری مانند دستی می باشد با این تفاوت که دارای موتور ویبراتوری بوده که عمل تراز کردن و صیقلی کردن بتن را با سرعت، دقت و کیفیت بیشتری انجام می دهد. این شمشه ها معمولا در مناطق وسیع تر و جهت دست یابی به کیفیت بالا به کار می روند.

انواع شمشه موتوری

شمشه ماله بنزینی

شمشه ماله برقی

 

Posted on