برشگیر

قطعات فولادی که در سقف های کامپوزیت برای درگیری بهتر و همچنین افزایش اتصالات برشی بین بتن و فولاد استفاده می شود.

برشگیرها به طور معمول به صورت ناودانی یا گل میخ هستند.

Posted on