دیگ کاربید

دیگ کاربید

مخزنی است جهت تولید و نگه داری گاز استيلن از ترکیب  سنگ کاربید کلسیم و آب براي مصارف جوشكاري و برشكاري .
از این دستگاه بیشتر برای صاف کاری ماشین سواری استفاده میشود.
ضخامت ورق آن 2.5 میلیمتر در دیگ کاربیت 3 کیلویی و 4 کیلویی بوده و در دیگ کاربیت 5 کیلویی و 6 کیلویی ضخامت ورق 3 میلمتر است.

این دستگاه دارای دو درب در قسمت بالا وپائین می باشد. از درب بالا برای آب واز درب پائین برای کاربید قرار دادن استفاده میشود.
برای کنترل فشار داخل این منبع از یک گیج فشار استفاده میشود که فشار 4 بار را نشان میدهد.
دیگ کاربید مجهز به یک سوپاپ اطمینان است. برای زمانی که اپراتور در هنگام کار حواسش به درجه نیست بتواند گاز اضافه موجود در دیگ راتخلیه کند تا از حوادث احتمالی جلو گیری کند.
مقدار کاربید که در مخزن این دستگاه قرار میگیرد بسته به سایز دیگ کاربید دارد.مثلا دیگ کاربیت 3 کیلویی مقدار کاربید آن باید 3 کیلو باشد.

انواع دیگ کاربیت  به لحاظ سایز
دیگ کاربیت 3 کیلویی
دیگ کاربیت 4 کیلویی
دیگ کاربیت 5 کیلویی
دیگ کاربیت 6 کیلویی

برای استفاده از گاز کاربید تولید شده در دیگ کاربید به کپسول گاز اکسیژن ، شیلنگ هوا برش ، مانومتر مخصوص گاز اکیسژن ، سرپیک برش  ، سرپیک جوش نیاز می باشد.

Posted on