نازل تورچ

نازل سرپیک / نازل مشعل

نازل  یکی از قسمت‌های تورچ است که دارای عملکرد خاصی است. جنس این نازل از مس است. این کلاهک مسی  با یک سوراخ اکسیژن در مرکز و سوراخ‌های دایره‌ای شکل در اطراف آن برای تهیه گازهای گرم کننده ساخته شده است.

نازل برش و نازل جوشکاری در تورچ متفاوت می باشد.

Posted on