جوشکاری پلاستیک با نازل سریع

جوش پلاستیک با نازل سریع

Speed tip Welding

در این نوع از جوش پلاستیکی با الکترود جوش پلاستیکی ، یک نازل جوشکاری که شکلی تیوب‌مانند دارد، میله جوش را ذوب کرده و همزمان قطعات را نیز گرم می‌کند و با تزریق مواد ذوب شده از میله جوش، فرایند اتصال را کامل می‌کند.

Posted on