جوشکاری پلاستیک اکستروژن

جوش پلاستیک اکستروژن

Extrusion welding

در این نوع از جوشکاری پلاستیکی با الکترود جوش پلاستیکی ، جوش‌های بزرگی در یک بار مسیر حرکت تولید می‌شوند. این روش برای اتصال قطعات با ضخامت بیش از ۶ میلی‌متر ایده‌آل است. در این روش میله جوش پلاستیک در یک نازل اکستروژن توسط دستگاه جوش  کشیده می‌شود و به محل اتصال که قبلا با جت هوای داغ گرم شده است تزریق می‌شود.

Posted on