تراکم مجاز

ضریب سطح زیر بنا . میزان تراکم ساختمان تعیین شده بر روی ملک بر اساس طرح تفصیلی از طرف شهرداری.
عبارت است از نسبت سطح زیربنای ساختمان به کل مساحت زمین .تراکم مجاز معمولا به صورت درصد بیان می شود.
مثلاً در زمینی به مساحت 100 متر مربع با سطح اشغال 60 در صد ، با تراکم 180 درصد لازم است که ساختمانی با کل زیر بنای 180 متر در سه طبقه بسازیم ، یعنی متراژ 60 متر در هر طبقه
میزان تراکم ملک در طرح تفصیلی مشخص شده است و طی دستور نقشه ابلاغ می گردد.

Posted on