جوشکاری قوسی با الکترودکربنی

CAW

جوشکاری کربن (Carbon Arc Welding/CAW)

جوش قوسی کربنی از انواع جوشکاری با قوس الکتریکی است که حرارت لازم بین دو قطعه و الکترود کربنی توسط قوس الکتریکی ایجاد می شود. و از الکترود کربن استفاده میشود

Posted on