هندریل

دست انداز ، دستگیره . دستک

 

دیوار و یا نرده برا جلوگیری از سقوط افراد.میله افقی که روی نرده ، روی دیوار پله ها یا مسیر های شیب دار نصب میشود تا بعنوان تکیه گاه  تردد را برای  افراد اسان کند.

در  معماری سنتی ایران دیوارهای که به ارتفاع حدود یک متر در دو طرف و در جلوی پل به منظور جلوگیری از سقوط گذرکنندگان  می سازند .

Posted on