جوش احتراقی مس

(Cad Weld)

این روش جوشکاری مخصوص اتصال سیم مسی در اندازه‌های مختلف به انواع میله‌های مسی، صفحه ارت، سازه، آرماتور و لوله هست و اکثراً در سیستم ارتینگ ساختمان کاربرد دارد.

بهترین اتصالات برای اتصال سیم مسی به صفحه در سیستم ارتینگ، جوش نقره یا جوش برنج است و در صورت در دسترس نبودن آن‌ها، مطابق استاندارد IPS-C-TP- 820 از جوش احتراقی (Cad Weld) می‌توان استفاده نمود.

Posted on