جوشکاری قوسی گل میخ

جوشکاری گلمیخ به ورق فولادی

(Stud Welding)

این نوع جوشکاری قوس الکتریکی برای اتصال انواع زائده از قبیل پیچ، مهره، میلگرد و … ب روی سطوح فلزات، در صنایع خودروسازی، لوازم‌خانگی، ساختمان‌سازی و پل‌سازی کاربرد دارد. در این فرایند نیازی به فلز پرکننده نیست و برای اکثر فلزات نیز از گاز محافظ استفاده نمی‌شود. حرارت لازم برای ذوب قطعات، از طریق ایجاد یک قوس الکتریکی بین زائده و سطح قطعه تأمین می‌شود

Posted on