اکسپنشن جوینت فلزی

(Metallic Expansion Joints)

متالیک اکسپنشن جوینت از انواع اکسپنشن جوینت  به تجهیزاتی اتلاق میگردد که دارای یک یا چند بیلوز فلزی بوده و برای جذبِ افزایش و یا کاهش طولی ناشی از تغییرات دمایی در لوله ها و داکت ها به کار برده می شود.

انواع اکسپنشن جوینت فلزی

– تک بیلوزی یا چند بیلوزی

– دایروی یا مستطیلی

– اتصال جوشی یا فلنجی

– Hinged، Gimbals

– Pressure Balanced

به طور کلی اکسپنشن های فلزی گرانترین نوع از اتصالات انبساطی محسوب می گردند.

 

 

Posted on