اکسپنشن جوینت پارچه ای

(Fabric Expansion Joints)

از انواع اکسپنشن جوینت است. اکسپنشن جوینت پارچه ای کاربرد وسیعی در اغلب صنایع از جمله ، نیروگاه ها، پتروشیمی ها، پالایشگاهی و فولادی دارند.

 

 

Posted on