سه راه ناف فلزی

سه راه لوله که دریچه وسطی آن رزوه فلزی (اعلب برنجی) دارد.

Posted on