مرکز خرید جدید جنوبی چین

مرکز خرید جدید جنوبی چین در دونگووان ، یکی بزرگ ترین مرکز خرید در جهان است. که در سال 2005 افتتاح شد ، اما 10 سال خالی مانده بود و بدین ترتیب تا سال 2015 بی استفاده بود.

Posted on