درب اکوستیک

از انواع درب که به خاطر ساختار ویژه ای که دارد عایق صدا می باشد که به آن ها درب های ضد صدا و آکوستیک می گویند.

معادل انگلیسی : Acoustic door

Posted on