سگدست

از اصطلاحات معماری سنتی ایران ، سگدست  به طاقچه هلالی محدبی که بین هر ربع گنبد وجود دارد ، سگدست می گویند .

 

 

 

 

Posted on