سوسنی

از اصطلاحات معماری سنتی ایران ،  سوسنی : نوعی  پنجره  ناوی شکل است .

همچنین سوسنی پاباریک لوزی گونه ای کاربند زیر گنبد است که دو ضلع پایین آن باندتر از دو ضلع بالا باشد ماتتد گلبرگ سوسن .

 

 

Posted on