آیونایز

سیستم جرقه زن هوشمند ، در آبگرمکن ، پکیج گرمایشی و دیگر وسایل از این قبیل ، شمعک دائمی حذف شده و برای روشن شدن دستگاه از سیستم جرقه زن هوشمند استفاده می شود. منبع انرژی جرقه زن الکتریکی آداپتور و باتری می باشد

در سیستم آیونایز صرفه جویی در مصرف گاز صورت می پذیرد.

Posted on