میلگرد اپوکسی

میلگرد با روکش اپوکسی ، این نوع میلگرد همان آرماتور  سیاه می باشد که روی آن روکش اپوکسی استفاده شده است. تفاوت میلگرد اپوکسی با میلگرد سیاه در مقاومت در برابر زنگ زدگی است. این آرماتور از مقاومت بالایی در برابر زنگ زدگی برخوردار است.

Posted on