لز جت

لزجت / ویسکو زیته / گران روی / ناروانی / چسبناکی / وشکسانی / Viscosity

لِزْجَت

(کسر لام سکون ز  فتحه جیم )

خاصیت مقاومت سیال در برابر نیروهای وارد بر آن و ایجاد تنش برشی است.

وشک به (ضمه واو ) در فارسی به معنی صمغ است.

در یک سیال جاری (در حال حرکت)، هرچه گران‌روی مایعی بیشتر باشد، برای ایجاد تغییر شکل یکسان، به تنش برشی بیشتری نیاز است. به‌عنوان مثال گرانروی عسل از گرانروی شیر بسیار بیشتر است.

Posted on