ورمیکس

vermix

ورمیکس یک مخلوط پیش آمیخته که پس از ترکیب با آب بصورت ملات در آمده که پس از اجرا برروی سطوح و خشک شدن، به عایق حرارتی، صوتی سبک و نسوز تبدیل می شود.

موارد استفاده ورمیکس:

– ضد حریق کردن اسکلت فلزی در ساختمان و پارکینگ ها ، دیوار راه پله ها و چاهک آسانسور … (رعایت مبحث 3 مقررات ملی ساختمان)
– عایق کاری حرارتی دیوارها ، سقف و … (رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان)
– عایق کاری صوتی دیوارها ، سقف و…. (رعایت مبحث 18 مقررات ملی ساختمان)

ویژگی ها :

– سبک
عایق صوتی
– عایق حرراتی
– ضد حریق
– ضد شوره (برای جلوگیری از نشست شوره به سطح)
– 100% معدنی

 

Posted on