واتر استاپ

واتر استاپ / Waterstop

قطعاتی که با قراردادن انها در بتن شامل درزهای اجرایی و انبساطی ، حین عملیات  بتن ریزی ، برای آب بندی سازه بتنی . برای داشتن بتن آب بند.

برای جلوگیری از نفوذ مایعات مخصوصا آب در مفاصل و درزهای بتن . واتر استاپ عنصری مهم و تاثیر گذار در ضد آب بودن کل سازه و نگهداری از آن در برابر آب است.

در تولید واتراستاپ‌ ها از مواد مختلف و گسترده ‌ای استفاده می ‌شود که هر کدام دارای ویژگی ‌های خاص خود می‌ باشند. و بنا به نیازهای مورد نظر در هر سازه، جنس واتر استاپ مورد نظر انتخاب می‌شود.

مفاصل و محل‌ هایی که در آن‌ ها دو بتن مختلف در کنار هم قرار گرفته‌ اند، بیش ‌ترین ضعف را در برابر نفوذ آب و دیگر مایعات را دارا هستند. برای جلوگیری از وقوع آن، در تمامی مفاصل بتن‌ ها بایستی از واتراستاپ استفاده شود.

ویژگی ها

دارای انعطاف ‌پذیری زیاد بوده تا با ابعاد و حجم سازه‌ های بتنی و با پیچیده شدن نوع مقاطع و شرایط اجرا تغییر شکل یافته مورد استفاده قرار گیرد.

دارای آج هستند که باعث چسبندگی آن به بتن می‌ شود.

دارای قابلیت درصدی ازدیاد طول، مقاومت کششی و سختی آن بوده .

دارای ماندگاری در شرایط مختلف از جمله محیط‌ های قلیایی در غیر این‌ صورت واتراستاپ در محیط قلیائی بتن کیفیت خود را به سرعت از دست داده و دچار تغییر حالت گشته و منجر به نشت آب میشود.

Posted on