پکیج زمینی

از انواع پکیج که محل قرار گیری و نصب آن بر روی زمین است.

برای خانه ها و ساختمان های بزرگ که نیاز به گرمای بیشتری دارند، مقرون به صرفه تر بوده و کاربردی تر است چون ظرفیت حرارتی بالاتری داشته و می توانند گرمای بیشتری تولید کنند
پکیج زمینی ، مخزن ذخیره آب دارند و در هنگام قطع آب یا نوسانات فشار آب عملکرد بهتری دارد ، فن دار بوده و در فضاهای بسته نصب شوند و در معرض جریان باد و بوران قرار نگیرند.

Posted on