فرز برقی

از انواع فرز  است که با سیم به پریز برق وصل می‌شود. و نیروی مورد نیازش را از برق تامین می‌کند.

 

Posted on