آلتراسونیک

Ultrasonic

کلمه آلتراسونیک به معنای مافوق صوت است. محدوده فرکانس شنوایی انسان 20 هرتز تا 20 هزار هرتز است. محدوده فرکانسی امواج مافوق صوت 40 کیلو هرتز تا چندین مگا هرتز می‌باشد.

امواج مافوق صوت ، کاربردهای فراوانی از جمله در سنجش  فاصله ، عمق  ، لیزر، تخلیه الکتریکی برای بهبود خواص سطحی و افزایش نرخ باربرداری، شستشوی دقیق ظروف آزمایشگاهی، تعیین فشار خون بیمار، همگن کردن مواد مذاب، جوشکاری مواد غیر هم جنس، ریخته گری، تراشکاری، فرزکاری، سوراخکاری و غیره دارد

 

Posted on