میلگرد فایبرگلاس

آرماتور فایبرگلاس

این میلگرد ترکیبی شبیه فیبرکربن دارد و نباید آن را خم کرد. مزیت این آرماتور عدم زنگ زدگی و سبکی وزن در هنگام استفاده می باشد.

 

Posted on