وصله مکانیکی میلگرد

کوپلر میلگرد / Coupler

از روش های وصله میلگرد . قطعات مکانیکی که عموما با پیچ کردن و ایجاد اصطکاک بین جداره های آن و میلگردها، انتقال تنش را از یک میلگرد به میلگرد بعدی فراهم میکند.
این قطعات آرماتورها را به وسیله ی اتصالات نر و ماده رزوه شده به یکدیگر متصل می سازد.
وصله مکانیکی استاندارد برای آرماتورهای از شماره ۱۴ تا شماره ۵۰ قابل اجرا است.

انواع کوپلر میلگرد

 • کوپلر استاندار
 • کوپلر تبدیل
 • کوپلر جوشی
 • کوپلر انتهایی
 • کوپلر پیچی
 • کوپلر موقعیت

برای اتصال میلگردها به دو روش انجام میگردد :

 • روش رزوه کاری :
  در این روش آرماتور را مستقیما رزوه می کنند، همچنین قطر محل رزوه شده در حدود 5/0 میلیمتر بیشتر از قطر رسمی آرماتور و در روش دوم قطر محل رزوه شده حدودا ۲ میلی متر از اندازه اسمی آرماتوربزرگتر می باشد.
  رزوه کاری در این روش ابتدا محل رزوه کاری میل گرد را با استفاده ازدستگاه مخصوص upset کرده و سپس آن محل را رزوه می کنند.
 • روش بصورت پرسی (فورج) روش پرسی عمدتا در موقعیت هایی که امکان اتصال اورلپ و امکان رزوه کاری برای استفاده از اتصالات پیچی وجود ندارد مورد استفاده قرار می گیرد، مثلا اگر طول میل گرد انتظار برای استفاده از روش اورلپ کافی نباشد باید در اینجا از کوپلر پرسی برای ادامه کار استفاده کنیم. غالبا جنس کوپلرها فولادی و در طی پروسه تولید هیچگونه عملیات سخت کاری بر روی کوپلرها انجام نخواهد شد.

روشهای رزوه کاری در اتصال مکانیکی:

 • روش مستقیم:
  محل رزوه کاری مستقیماً توسط دستگاه  براده برداری شده و رزوه کاری در محل مربوطه صورت می گیرد و در محل رزوه شده با استفاده از گیج های کنترلی و توسط اپراتور کنترل خواهد شد.
  مراحل اجرایی:
  الف) محل مورد نظر توسط دستگاه مخصوص OVER SIZE می شود.
  ب) با کمک دستگاه رزوه زن میلگرد  دیگری براده برداری و رزوه نجام می شود
  پ) آماده برای استفاده
 • روش END UPSETING
  این روش به دلیل استحکام بسیار بالا، در پروژه های خاص مانند انرژی اتمی، سدها و پروژه های مشابه قابل اجرا می باشد.
Posted on