جیلر تهویه مطبوع

از انواع چیلر مورد استفاده در سیستم تهویه مطبوع برای سرد کردن و کاهش رطوبت هوا در واحدهای مسکونی ، اداری، صنعتی و تجاری متوسط تا بزرگ استفاده می‌شود.

Posted on