فرز آهنگری

از انواع فرز ، از آن برای برش انواع قطعات آهنی استفاده می شود. قطر صفحه برش قرار گرفته در این دستگاه ها 180 میلی متر است که با سرعت 8000 تا 8500 دور در دقیقه به چرخش در می آید.

Posted on