ریدر آر اف آی دی

ریدر RFID

RFID Reader

قرائتگر آر اف آی دی ، بازخوان RFID یا  مغز سیستم RFID است ، قطعاتی هستند که موج‌های رادیویی را ارسال و دریافت می‌کنند تا با تگ RFID ارتباط برقرار کنند.

قرائت گر rfid برای قرائت تگ rfid نیاز به دید مستقیم ندارد و می‌تواند در شرایط خاص تا برد ۲۰ متر را نیز پوشش دهد؛

 

انواع بازخوان‌ آرفید

ریدر آر اف آی دی  ثابت

ریدر آر اف ای دی سیار

 

Posted on