تگ آرفید

RFID Tag

تگ آر اف آی دی از دو قسمت تشکیل شده است: یک آنتن برای ارسال و دریافت سیگنال‌ها و یک تراشه یا آی‌سی RFID که شناسه تگ و سایر اطلاعات را ذخیره می‌کند.

انواع تگ آرفید

تگ آرفید اکتیو

تگ آرفید پسیو

Posted on