قفل تشخیص چهره

قفل تشخیص چهره

از انواع قفل بیومتریک تشخیص چهره بیومتریک با تجزیه و تحلیل نقاط گره ای صورت، مانند عرض بینی، شکل استخوان گونه، طول خط فک و عمق حدقه چشم کار می کند. هر زمان که فردی با دوربین روبرو می شود، دستگاه به دنبال اطلاعات ذخیره شده در پایگاه داده می گردد. و در صورت مطابقت قفل باز میشود.

Posted on