کونیک کن لوله

دستگاه کونیک کن لوله  ابزاری دستی است جهت پخ زدن سر لوله های پوش فیت و پلیمری استفاده میشود

نحوه کار کونیک کن:

دستگاه کنیک کن لوله را روی لبه لوله قرار داده

متناسب با سایز لوله تنظیم می کنیم

بعد از هم سایز کردن، پیچ تنظیم را سفت می کنیم

تیغه های کنیک کن با لبه لوله مماس می شود.

دسته را می چرخانیم دستگاه کونیک کن لوله  شروع به کنیک کردن(پخ زدن) لبه های لوله می کند.

Posted on