لاکر

لاکر  کمد های شخصی است که در اماکن عمومی مثل هتل ، سالن های ورزشی ، تر مینال ها استفاده میشود، که هر شخص میتواند وسایل شخصی خود را بدون هیچ دغدغه و نگرانی در آن قرار دهد، تا بعد از اتمام حضور خود در آن مکان وسایل شخصی خود را بر دارد.

Posted on