لیزر تیپ دو

لیزر تیپ 2 / لیزر کلاس دو

نوعی از پرتو لیزر در دستگاه ها که توان خروجی آن 1 میلی وات است. چنین لیزرهایی ذاتا ایمن نیستند.در اين دسته ليزرها چشم بطور طبيعی قدرت حفاظت از خويش را دارد و بطور ناخودآگاه مسير خود را از مقابل برخورد پرتو منحرف می کند. اين حفاظت را حتی با يک پلک زدن ساده هم می تواند انجام بدهد. فقط زمانی استفاده از اين ليزرها خطرناک است که بطور مستقيم برای يک بازه زمانی (و نه به صورت لحظه ای) مشاهده شود.

 

Posted on