سیف باکس

سیف باکس Safe Box

یک صندوق کوچک و سبک از جنس فولاد و معمولا با قفل دیجیتالی است. برای نگه داری پول ، اشیا قیمتی ، مدارم مهم و…..عملکردی شبیه به گاوصندوق دارد .

سیف باکس ها کاربرد خانگی و همچنین هتل ها را دارد. و گاها گاوصندوق هتلی هم نامیده میشود.
سیف باکس سبک قابل حمل است و میتوان آنرا با پیچ ثابت کرد.معمولا در جایی مخفی نگهداری می شوند.
سرقت سیف باکس ممکن است اما باز کردن درب یک صندوق هتلی دیجیتالی کاری بسیار مشکل است.

امکان مجهز شدن سیف باکس  به سیستم های هشدار دهنده جانبی می باشد.

 

Posted on