اف آر پی هیبرید

/ FRP hybrid

اف آر پی مخلوط

اف آر پی هایبرید  از انواع  اف آر پی  چند لایه  که در هر لایه از  الیاف  مختلف ستفاده می شود.

 

Posted on