جی اف آر پی

جی اف آر پی

(Glass Fiber Reinforced Polymers)

Gfrp

الیاف اف آر پی شیشه

اف آر پی با الیاف شیشه Gfrp معمولاً با نام تجاری فایبر گلاس شناخته شده‌است. این نوع از الیاف ایزوتروپیک هستند و خصوصیات آن در هنگام بارگذاری عرضی از بین نمی‌رود. از ویژگی‌های ممتاز الیاف شیشه مقاومت در برابر رطوبت و اکسیداسیون است به همین دلیل در مجاورت با آب، متورم و خرد نمی‌شود.

Posted on