پمپ دو پروانه

پمپ دو پروانه بشقابی

از انواع پمپ سانتریفیوژ بوده و به دلیل دارا بودن دو پروانه دارای هد بالایی می باشد و لذا کاربرد بسیاری در ساختمان ها دارد.

در پمپ دو پروانه تلفات فشار و دبی به حداقل خود می رسد.

سایر ایتالیا از برندهای معروف تولید کننده پمپ دو پروانه بشقابی است.

Posted on