دتکتور ایرسمپلینگ

Air Sampling Detector

دتکتور دود مکشی / دتکتور دود مکنده / دتکتور نمونه بردار هوار / دتکتور ASD

دتکتور ایرسمپلینگ برای تشخیص سریع دود مورد استفاده قرار میگیرد.

با استفاده از نمونه برداری از هوای محیط ذرات دود را در غلظت های بسیارکم و با آنالیز آن توسط پنل مخصوص به خود تشخیص می دهد و این امر باعث شده

از دتکتور ایرسمپلینگ  که آشکارساز و نمونه بردار هوا است در مکان هایی با حساسیت بالا استفاده شود.

 

به دلیل حساس بودن زیاد مناسب استفاده در مکان هایی با حساسیت بالا مانند : اتاق های سوئیچ ، اتاق سرور ، تجهیزات بیمارستانی ، کنترل نیروگاه ها ، پتروشیمی ، پالایشگاه و …. است.

دتکتور مکنده هوا بسیار حساس تر از دتکتور دود نقطه است

Posted on