استاندارد NFPA

شامل یک سری قوانین و دستورالعمل های ایمنی در خصوص تجهیزات و صنایع مختلف که توسط سازمان ایمنی و حریق آمریکا وضع شده است.

اکثر کشورهای جهان قوانینی مبنی بر رعایت الزامات استاندارهای NFPA در خصوص تجهیزات مختلف وضع کرده‌اند. استاندارد NFPA الزامات بسیار سختگیرانه ای دارد و عموماً بر دیگر استانداردهای ایمنی رایج در سطح جهان ارجحیت دارد.

استانداردها هر 3 تا 5 سال بروز رسانی می­‌شوند.

تقریباً حدود 8800 نفر در کمیته های فنی سازمان NFPA فعالیت می­‌کنند.

لیست استاندارهای NFPA

استاندارد های مربوط به پیشگیری از حریق و تجهیزات آتش نشانی

NFPA 1 : کدهاي پیشگیری از حریق

NFPA 3 : استاندارد تست های یکپارچه پیشگیری از حریق و سیستم های ایمن زندگی

NFPA 10 : استاندارد خاموش کننده های قابل حمل

NFPA 11 : استاندارد فوم های کم، متوسط و پر توسعه

NFPA 11A : استاندارد سیستم فوم های متوسط و پرتوسعه

NFPA 11C : استاندارد تجهیزات سیار و متحرک فوم

NFPA 12 : استاندارد سیستم های خاموش کننده دی اکسید کربن

NFPA 13 : استاندارد نصب سیستم های اسپلینکر

NFPA 14 : استاندارد نصب شلنگ ها و هیدرانتهای آتش نشانی

NFPA 15 : استاندارد سیستم های پاشش آب

NFPA 16 : استانداردهای نصب اسپلینکرهای فوم و آب و سیستم های پاشش فوم و آب

NFPA 17 : استاندارد سیستم های خاموش کننده های شیمیایی خشک

NFPA 18 : استاندارد سیستم های تر

NFPA 20 : استاندارد نصب پمپ های ثابت برای پیشگیری از حریق

NFPA 22 : استاندارد منابع آب آتش نشانی

NFPA 24 : استاندارد نصب تجهیزات آتش نشانی

NFPA 25 : استاندارد بازرسی، تست، تعمیر و نگه داری سیستم های آتش نشانی آبی

NFPA 61 : استاندارد پیشگیری از حریق و انفجار گرد و غبار در فرایندهای کشاورزی و غذایی

NFPA 68 : استاندارد پیش گیری از انفجار بوسیله تخلیه و سوزانیدن

NFPA 69 : استاندارد سیستم های پیش گیری از انفجار

NFPA 70 : کدهای ملی حریق

NFPA 72 : دستورالعمل های سیستم های اعلام و هشدار حریق

FPA 160 : استاندارد استفاده از تاثیرات شعله

NFPA 170 : استاندارد ایمنی حریق و علائم اضطراری

NFPA 291 : توصیه های لازم برای علامت گذاری شیرهای آتش نشانی

NFPA 298 : استاندارد فوم های شیمیایی جهت کنترل حریق بیابان ها

NFPA 906 : راهنمایی جهت رویدادهای حریق

NFPA 921 : راهنمایی جهت بازرسی های آتش سوزی و انفجار

NFPA 1000 : استاندارد تایید و ارائه ی گواهینامه جهت خدمات آتش نشانی

NFPA 1006 : استاندارد کیفیت فنی منابع آتش نشانی

NFPA 1581 : برنامه کنترل بیماری ها در دپارتمان های آتش نشانی

NFPA 1561 : استاندارد سیستم مدیریت سوانح در خدمات آتش نشانی

NFPA 1851 : استاندارد انتخاب، نگه داری و تعمیرات تجهیزات پیشگیری از حریق برای ساختمان های آتش نشانی و مجاور آن

NFPA 1914 : استاندارد تست تجهیزات هوایی آتش نشانی

NFPA 1906 : استاندارد تجهیزات آتش نشانی صحرا و بیابان

NFPA 1901 : استاندارد تجهیزات و لوازم ماشین آتش نشانی

NFPA 1915 : استاندارد برنامه تعمیر و نگه داری پیش گیرانه تجهیزات آتش نشانی

NFPA 1932 : استاندارد استفاده، تعمیر و نگه داری و خدمات تست نردبان های آتش نشانی

NFPA 1931 : استاندارد طراحی و تولید نردبان های آتش نشانی

NFPA 1965 : استاندارد تجهیزات شیلنگ های آتش نشانی

NFPA 1936 : استاندارد اتصالات شیلنگ های آتش نشانی

NFPA 1961 : استاندارد شیلنگ های آتش نشانی

NFPA 1983 : استاندارد طناب های نجات

NFPA 2001 : استاندارد خاموش کننده های تمیز

NFPA 2010 : استاندارد سیستم اطفا حریق ثابت

NFPA 1150 : استاندارد استفاده از فوم های شیمیایی برای آتش های کلاس A

 

اسناندارد مربوط به مایعات قابل اشتعال و صنایع دارای مواد شیمیایی قابل اشتعال

NFPA 30 : دستورالعمل مایعات قابل اشتعال و احتراق

NFPA 31 : استاندارد نصب تجهیزات نفت سوز

NFPA 33 : استاندارد استعمال اسپری که در مواد قابل اشتعال و احتراق به کار می رود.

NFPA 36 : استاندارد کارخانه های استخراج حلال ها

NFPA 40 : استاندارد ذخیره و کار با فیلم های نیترات سلولزی

NFPA 42 : استاندارد انبار پلاستیک های پیروکسی لین

NFPA 45 : استاندارد حفاظت از حریق در آزمایشگاه های شیمیایی

NFPA 46 : توصیه های ایمنی برای انبار نمودن تولیدات

NFPA 258 : توصیه های کاربردی برای تشخیص دودهای تولید شده از مواد جامد

NFPA 295 : استاندارد کنترل مواد قابل اشتعال

NFPA 329 : توصیه برای مدیریت انتشار گازها و مایعات قابل اشتعال و احتراق

NFPA 430 : دستورالعمل ذخیره سازی جامدات و مایعات اکسید کننده

NFPA 432 : دستورالعمل ذخیره سازی پراکسیدهای آلی

NFPA 434 : دستورالعمل ذخیره سازی حشره کش ها

NFPA 484 : استاندارد فلزات قابل اشتعال

NFPA 485 : استاندارد ذخیره سازی، برداشت و بهره برداری لیتیوم فلزی

NFPA 490 : دستورالعمل ذخیره سازی نیترات آمونیوم

NFPA 495 : دستورالعمل مواد قابل انفجار

NFPA 651 : استاندارد ماشین کاری، انتقال و استخراج آلومینیوم

NFPA 655 : استاندارد برای پیشگیری از حریق ها و انفجارات گوگردی

NFPA 664 : استاندارد پیش گیری از حریق و انفجارات فرایندها و صنایع چوب

NFPA 701 : روش استاندارد تست حریق برای گسترش حریق در منسوجات و فیلم ها

NFPA 704 : سیستم استاندارد برای تعیین و مشخص نمودن خطرات مواد برای واکنش های اضطراری

NFPA 471 : توصیه جهت واکنش در برابر حوادث مواد خطرناک

NFPA 480 : استاندارد ذخیره سازی، برداشت و بهره برداری منیزیم جامد پودری

NFPA 481 : استاندارد ذخیره سازی، برداشت و بهره برداری تیتانیوم

NFPA 482 : استاندارد ذخیره سازی، برداشت و بهره برداری زیرکونیوم

NFPA 560 : استاندارد ذخیره سازی و بهره برداری از اتیلن اکساید جهت ضدعفونی نمودن

NFPA 1125 : دستورالعمل تولید فشفشه

NFPA 1126 : استاندارد استفاده از فن آتش بازی

NFPA 1123 : دستورالعمل نمایش آتش بازی

NFPA 1124 : دستورالعمل تولید، ذخیره سازی و خرده فروشی وسایل آتش بازی

NFPA 8503 : استاندارد سیستم های سوخت پودری

NFPA 400 : کد مواد خطرناک

 

استاندارد های مربوط به تجهیزات ذخیره و مصرف اکسیژن و گازهای قابل اشتعال

NFPA 2 : دستورالعمل تکنولوژی هیدروژن

NFPA 50 : استاندارد مصرف اکسیژن و تاسیسات مصرف کننده

NFPA 51 : استاندارد طراحی و نصب سیستم های گازی اکسیژن سوز در جوشکاری و برشکاری

NFPA 52 : دستور العمل سیستم های گازسوز وسایل نقلیه

NFPA 53 : توصیه های لازم در رابطه با مواد، تجهیزات و سیستم هایی که در فضاهای غنی از اکسیژن استفاده می شوند.

NFPA 54 : دستورالعمل سوخت های گازی

NFPA 55 : استاندارد ذخیره سازی و کاربرد سیلندرهای گاز مایع فشرده قابل حمل

NFPA 57 : دستورالعمل سیستم سوخت رسانی وسایل نقلیه با سوخت LNG

 

استاندارد های ایمنی و پیشگیری از حریق تجهیزات برقی

NFPA 73 : دستورالعمل بازرسی برق در ساختمان ها

NFPA 75 : استاندارد حفاظت از تجهیزات

NFPA 76 : استاندارد پیش گیری از حریق تجهیزات ارتباطی

NFPA 77 : توصیه های لازم برای الکتریسیته

NFPA 79 : استاندارد برق برای ماشین آلات صنعتی

NFPA 115 : استاندارد پیش گیری از حریق های ناشی از لیزر

NFPA 110 : استاندارد منابع نیروهای اضطراری و آماده به کار

NFPA 111 : استاندارد ذخیره ی انرژی های اضطراری و منابع نیروی جانشین

NFPA 262 : روش استاندارد انتقال شعله و دود کابل ها و سیم ها

NFPA 318 : استاندارد پیش گیری از تجهیزات نیمه هادی و نیمه رسانا

NFPA 297 : راهنمایی جهت تمرین سیستم های ارتباطی

NFPA 794 : توصیه برای دسته بندی خطرات مایعات، گازها و بخارات قابل اشتعال و مکان یابی برای نصب تجهیزات الکتریکی در محیط های شیمیایی

NFPA 499 : توصیه برای دسته بندی گرد و غبار قابل انفجار و خطرات آن ها و مکان یابی برای نصب تجهیزات الکتریکی

NFPA 731 : استاندارد نصب سیستم ها و تجهیزات امنیت الکتریکی

NFPA 720 : استاندارد نصب دتکتورهای منواکسید کربن و تجهیزات هشدار

NFPA 780 : استاندارد نصب سیستم های صاعقه گیر

NFPA 804 : استاندارد پیشگیری از حریق راکتورهای آب سبک در نیروگاه تولید برق

NFPA 1221 : استاندارد نصب، نگه داری و استفاده از سیستم های خدمات ارتباطی

 

استاندارد های ایمنی و پیشگیری از حریق سیستم های مکانیکی و صنعتی

NFPA 82 : استاندارد زباله سوزها و تجهیزات آن ها

NFPA 85 : دستورالعمل دیگ بخار و خطرات سیستم احتراق

NFPA 86 : استاندارد کوره ها و دیگ ها

NFPA 87 : توصیه های لازم برای گرم کن های سیالات

NFPA 90 : استاندارد نصب سیستم های تهویه و تبرید

NFPA 91 : استاندارد نصب سیستم های تخلیه هوا، گازها و ذرات جامد غیرقابل احتراق

NFPA 302 : استاندارد پیش گیری از حریق در قایق ها و تجهیزات دریایی

NFPA 306 : استاندارد کنترل خطرات گاز لوله ها و مخازن

NFPA 750 : استاندارد سیستم های پیش گیری از حریق به روش میست نمودن آب

NFPA 801 : استاندارد حفاظت از حریق تاسیسات و مواد رادیواکتیو

NFPA 803 : استاندارد پیشگیری از حریق در صنایع اتمی رادیواکتیو

NFPA 820 : استاندارد پیش گیری از حریق تاسیسات تصفیه فاضلاب

NFPA 1962 : استاندارد بازرسی، نگهداری و استفاده از شیلنگ های آتش نشانی، کوپلینگ ها، سر نازل ها و تست شیلنگ های آتش نشانی

NFPA 1963 : استاندارد اتصالات شیلنگ های آتش نشانی

NFPA 1964 : استاندارد نازله ی آب پاش

NFPA 8501 : استاندارد بویلرهای تک مشعل

NFPA 8502 : استاندارد پیشگیری از ترکیدن و انفجار کوره بویلرهای چند مشعل

NFPA 328 : توصیه ها برای کنترل حریق و مایعات قابل اشتعال و گازها در چاه ها، مجاری فاضلاب و سازه های مشابه زیرزمینی

NFPA 1912 : استاندارد تعمیر و نوسازی تجهیزات حریق

NFPA 1925 : استاندارد لوله ها و مخازن اطفا حریق دریایی

NFPA 1911 : استاندارد بازرسی، تعمیر و نگه داری، تست و از رده خارج نمودن خودروهای آتش نشانی

NFPA 1192 : استاندارد ماشین های تفریح و سرگرمی

NFPA 1194 : استاندارد تجهیزات تفریح و سرگرمی پارک ها و کمپ ها

NFPA 32 : استاندارد ماشین آلات خشک شویی

NFPA 37 : استاندارد نصب موتورهای احتراقی و توربین های گازی

 

استاندارد های ایمنی و پیشگیری از حریق ساختمان های مختلف

NFPA 88A : استاندارد پارکینگ و ساختار آن

NFPA 88B : استاندارد تعمیرگاه ها وگاراژها

NFPA 92 : توصیه ها برای سیستم کنترل دود

NFPA 96 : استاندارد پیش گیری از آتش سوزی و کنترل سیستم های تهویه در آشپزخانه های تجاری

NFPA 97 : استاندارد دودکش ها، تهویه ها و تجهیزات تولید گرما

NFPA 99 : استاندارد ها برای مراکز درمانی

NFPA 101 : استاندارد های ایمنی حفاظت از جان

NFPA 105 : استاندارد نصب درهای دود و سایر درهای حفاظتی

NFPA 259 : روش تست استاندارد پتانسیل حرارتی مواد ساختمانی

NFPA 261 : روش استاندارد تست برای مشخص نمودن مقاومت در برابر حریق مواد و اسباب خانه بوسیله سیگار روشن

NFPA 255 : روش استاندارد تست سوختن مصالح ساختمانی

FPA 204 : استاندارد تخلیه دود و گرما

NFPA 211 : استاندارد دودکش ها، اجاق ها، تهویه ها و وسایل احتراق

FPA 230 : استاندارد پیش گیری از حریق در انبارها

NFPA 231 : استاندارد انبارهای عمومی

NFPA 232 : استاندارد حفاظت از اسناد و مدارک

NFPA 241 : استاندارد ساختار حفاظت های ایمنی

NFPA 251 : روش استاندارد تست مقاوم در برابر حریق مواد ساختمانی

NFPA 557 : استاندارد بار حریق برای مهندسین طراح مقاومت در برابر حریق ساختمان ها

NFPA 501 : استاندارد ساختمان های تولیدی

NFPA 900 : دستورالعمل انرژی ساختمان

NFPA 909 : راهنمایی جهت حفاظت از منابع فرهنگی، موزه ها، کتابخانه ها و محل های عبادت و پرستش

NFPA 914 : پیشگیری از حریق سازه های تاریخی

NFPA 1402 : راهنمایی برای مراکز آموزش خدمات حریق در ساختمان ها

NFPA 1452 : راهنمایی برای آموزش حریق برای پرسنلی که بررسی حریق ساختمان ها را انجام می دهند.

NFPA 1971 : استاندارد پیش گیری از حریق برای ساختمان های آتش نشانی و ساختمان های مجاور

NFPA 5000 : دستورالعمل ایمنی سازه ساختمان ها

NFPA 555 : راهنمایی جهت ارزیابی پتانسیل صاعقه در خانه

NFPA 1144 : استاندارد کاهش مواجهه ساختمان ها در مقابل حریق های صحرا و بیابان

NFPA 1145 : استاندارد استفاده از فوم کلاس A در اطفا حریق ساختمان ها

NFPA 265 : روش استاندارد تست حریق برای ارزیابی اتاق هایی که توسط منسوجات پر شده است.

NFPA 266 : روش استاندارد تست حریق مبلمان و اسباب مواجه شده با منابع شعله

 

استاندارد های مربوط به معادن

NFPA 120 : استاندارد پیشگیری از حریق و کنترل آن در معادن ذغال سنگ

NFPA 122 : استاندارد پیش گیری از حریق و کنترل آن در معادن فلزی و غیرفلزی

NFPA 123 : استاندارد پیش گیری از حریق و کنترل آن در معادن زیرزمینی ذغال سنگ

 

استاندارد های مربوط به راه ها و جاده ها و حمل و نقل

NFPA 130 : استاندارد راهنمای ثابت راه ها و گاردریل ها

NFPA 502 : استاندارد پل ها و تونل ها

NFPA 505 : استاندارد وسایل حمل بار صنعتی

NFPA 513 : استاندارد ترمینال های باربری

NFPA 520 : استاندارد مترو

NFPA 1141 : استاندارد پیش گیری از حریق در زمین های توسعه یافته در حومه شهرها و روستاها

NFPA 1143 : استاندارد مدیریت حریق های صحرا و بیابان

NFPA 299 : استاندارد حفاظت از حریق و دارایی ها در بیایان

NFPA 121 : استاندارد پیش گیری از حریق و کنترل آن برای خودروهای های رو زمینی

 

استاندارد های درب ها، عایق ها و پوشش های ضد حریق

NFPA 140 : استانداردهای صحنه های نمایش و استودیوهای ساخت فیلم

NFPA 150 : استاندارد حریق و ایمنی در تسهیلات نگه داری حیوانات

NFPA 252 : استاندارد روش های تست درهای ضد حریق

NFPA 253 : استاندارد روش تست پوشش های سطحی در برابر تشعشعات حریق

NFPA 268 : روش استاندارد تعیین آتش گیری سطوح خارجی دیوارهایی که در مواجهه با تشعشع منابع حرارتی هستند.

NFPA 80 : استاندارد درها و پنجره های حریق

NFPA 256 : روش استادارد تست سوختن پوشش های سقفی

NFPA 257 : استاندارد تست حریق پنجره ها و موانع شیشه ای

FPA 203 : پیشنهادات لازم برای پوشانیدن پشت بام

 

استاندارد ایمنی هواپیماها و خدمات فرودگاهی

NFPA 402 : استاندارد عملیات اطفا حریق هواپیمایی

NFPA 403 : استاندارد خدمات اطفا حریق هواپیمایی

NFPA 405 : استاندارد مهارت آتش نشان های فرودگاه

NFPA 407 : استاندارد خدمات سوخت رسانی هواپیما

NFPA 408 : استاندارد خاموش کننده های قابل حمل دستی هواپیما

NFPA 409 : استاندارد آشیانه هواپیما

NFPA 410 : استاندارد تعمیرات و نگه داری هواپیما

NFPA 414 : استاندارد ماشین های اطفا حریق فرودگاه ها

NFPA 415 : استاندارد ساختمان ترمینال فرودگاه

NFPA 418 : استاندارد فرودگاه هلی کوپتر

NFPA 422 : راهنمایی جهت ارزیابی واکنش حوادث هواپیمایی

NFPA 423 : استاندارد حفاطت از تجهیزات تست هواپیما

NFPA 1003 : استاندارد صلاحیت خاموش کنندگان حریق فرودگاه

 

استاندارد های فردی و گروهی کارکنان ایمنی و آتش نشانی

NFPA 450 : راهنمایی جهت اورژانس پزشکی و سیستم های آن

NFPA 472 : استاندارد صلاحیت مسئولین حوادث مواد خطرناک

NFPA 473 : استاندارد صلاحیت تیم واکنش در شرایط اضطراری

NFPA 600 : استاندارد تیم آتش نشانان صنعتی

NFPA 601 : استاندارد سرویس های امنیتی در کاهش خطرات و پیش گیری از حریق

NFPA 730 : راهنمایی برای مواد امنیتی

NFPA 901 : استاندارد طبقه بندی گزارش های حوادث و اطلاعات پیشگیری از حریق

NFPA 902 : راهنمایی جهت گزارش نویسی حریق در زمینه حوادث

NFPA 903 : راهنمایی جهت گزارش نویسی حریق در زمینه خسارات مالی

NFPA 904 : گزارش نویسی جهت پیگیری حوادث

NFPA 1001 : استاندارد شرایط احراز صلاحیت آتش نشان

NFPA 1002 : استاندارد صلاحیت رانندگان تجهیزات آتش نشانی

NFPA 1005 : استاندارد صلاحیت خاموش کنندگان حریق دریایی

NFPA 1021 : استاندارد احراز صلاحیت افسران آتش نشانی

NFPA 1031 : استاندارد صلاحیت بازرسان حریق و آزمون گران طرح ها

NFPA 1033 : استاندارد احراز صلاحیت بازرسان حریق

NFPA 1037 : استاندارد فرماندهان حریق

NFPA 1041 : استاندارد صلاحیت آموزشیاران خدمات آتش نشانی

NFPA 1051 : استاندارد صلاحیت آتش نشانان صحرا و بیابان

NFPA 1061 : استاندارد صلاحیت حرفه ای تجهیزات ارتباطی ایمنی عمومی

NFPA 1071 : استاندارد صلاحیت تکنسین های امداد و نجات

NFPA 1081 : استاندارد صلاحیت شغلی تیم های آتش نشانی صنعتی

NFPA 1201 : استاندارد خدمات امداد و نجات برای عموم مردم

NFPA 1231 : استاندارد تامین آب برای اطفا حریق حومه شهرها و روستاها

NFPA 1250 : توصیه های کاربردی مدیریت ریسک برای سازمان های خدمات اضطراری

NFPA 1401 : توصیه های کاربردی برای آموزش خدمات حریق در زمینه ثبت و گزارش

NFPA 1403 : استاندارد تکمیل آموزش آتش نشانی

NFPA 1404 : استاندارد آموزش حفاظت از سیستم تنفسی

NFPA 1405 : راهنمایی برای آتش نشانانی که به لوله ها و مخازن دریایی رسیدگی می کنند.

NFPA 1410 : استاندارد آموزش های اولیه برای کارکنان امدادی

NFPA 1451 : استاندارد برنامه آموزشی راهبری وسایل نقلیه در خدمات آتش نشانی

NFPA 1500 : استاندارد برنامه ایمنی و بهداشت شغلی برای دپارتمان های آتش نشانی

NFPA 1521 : استاندارد افسر ایمنی برای دپارتمان های حریق

NFPA 1582 : استاندارد برنامه جامع پزشکی حرفه ای در دپارتمان های آتش نشانی

NFPA 1583 : استاندارد برنامه آمادگی جسمانی برای دپارتمان های آتش نشانی

NFPA 1584 : استاندارد فرایند آماده سازی برای اعضا تیم امدادی و تمارین آموزشی

NFPA 1600 : استاندارد مدیریت در شرایط اضطراری و بلایا

NFPA 1620 : توصیه های کاربردی برای طرح ریزی قبل از حوادث

NFPA 1670 : استاندارد راهبری و آموزش برای جست و جوی فنی

NFPA 1710 : استاندارد ساماندهی و آرایش کارکنان پیشگیری از حریق، امداد در شرایط اضطراری برای عموم مردم بوسیله شاغلین دپارتمان های آتش نشانی

NFPA 1720 : استاندارد سماندهی و آرایش کاکنان پیشگیری از حریق، امداد در شرایط اضطراری برای عموم مردم بوسیله داوطلبین دپارتمان های آتش نشانی

NFPA 1852 : استاندارد انتخاب، تعمیر و نگه داری تجهیزات تنفسی

NFPA 1951 : استاندارد پیشگیری از حوادث برای تیم های فنی امداد ونجات

NFPA 1977 : استاندارد تحهیزات و البسه حفاظتی برای اطفا حریق صحرا و بیابان

NFPA 1981 : استاندارد تجهیزات تنفسی برای شرایط اضطراری

NFPA 1982 : استاندارد سیستم های ایمنی هشدار دهنده برای افراد

NFPA 1984 : استاندارد سیستم های تنفسی برای اطفا حریق صحرا و بیابان

NFPA 1989 : استاندارد کیفیت هوای تنفسی برای حفاظت از سیسم های تنفسی

NFPA 1991 : استاندارد حفاظت از اثرات بخار های مواد خطرناک

NFPA 1992 : استاندارد حفاظت از نشت مایعات و البسه مناسب برای مقابله با آن

NFPA 1994 : استاندارد تجهیزات حفاظتی برای واکنش های اولیه در حوادث تروریستی

NFPA 1999 : استاندارد لباس های حفاظتی برای تیم پزشکی امداد

NFPA 2112 : استاندارد مقاومت در برابر حریق لباس های آتش نشانی

NFPA 2113 : استاندارد انتخاب، نگه داری، استفاده و تعمیر و نگه داری لباس های مقاوم در برابر حریق

NFPA 1975 : استاندارد لباس های مخصوص ایستگاه و کار

NFPA 30A – تأسیسات توزیع سوخت وسایل نقلیه موتوری و گاراژ های تعمیرگاهی

 

Posted on