پلنیوم باکس

پلنوم باکس / plenum box

پلنیوم باکس  برای توزیل هوا و هوادهی یکنواخت و استاندارد در محیط استفاده می شود.

جعبه پلنیوم منجر به تعادل در فشار هوا شده و پخش هوا را کاملا تدریجی و مناسب انجام می دهد.جنس این محصول معمولا از ورق های گالوانیزه است

که متناسب با شرایط و نحوه عملکردی که دارند در اندازه متفاوت طراحی و تولید می شوند. پوشش پلنیوم باکس استفاده از یک عایق الاستومری است که از نشت هوا و پخش صدای هوا به محیط جلوگیری می کند.

Posted on