پمپ پیش رونده خلاء

 

مونو پمپ / Progressive Cavity Pumps

پمپ ماردونی /پمپ تک اسکرو (Single Screw Pump) پمپ حفره ای / پمپ اسکرو خارج از مرکز/ پمپ با حفره پیش رونده / پمپ مارپیچی

از انواع پمپ روتاری می بلشد.پمپ پیش رونده خلا توسط حفره های گسسته ای که روی یک روتور مارپیچ قرار دارد، سیال را به صورت پیشبرد انتقال می دهد. نرخ جریان حجمی متناسب با سرعت گردش روتور ایجاد می شود. از این رو این پمپ ها برای اندازه گیری مایعات و پمپاژ سیال ویسکوز مناسب هستند.

در صنعت به آن Mono Pump ،Monho Pump یا Monyo pump نیز گفته می شود.

 

Posted on