تراز لیزری نقطه ای

تراز لیزری نقطه ثابت

ابتدائی ترین نوع تراز لیزری ، معمولاً برای انجام ساخت و سازهای کم و خیلی ساده‌ی  استفاده می‌شود. این نوع تراز لیزری وقتی کاملاً متصل باشد ، یک نقطه‌ی نورانی روی سطح می‌اندازد که می‌تواند با جا به جایی سر ابزار ، حرکت کند و جا به جا شود.

Posted on